Roland Johanssons Rörservice AB i Södra Sandby & Vollsjö/Sjöbo – certifierad återförsäljare av Thermia Värmepumpar

Totalansvar värmepumpinstallationer

Sedan slutet av 70-talet har vi jobbat med Thermias värmepumpar och därför kan du lita på att du får den bästa värmepumpen från marknadens ledande aktör anpassad specifikt för ditt och husets behov. Utgångspunkten för vår verksamhet är Vollsjö/Södra Sandby i södra Skåne. Vi arbetar även kring Malmö, Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Blentarp och Sjöbo. Med oss som värmepumpssamarbetspartner är du fullständigt trygg med att vi alltid kommer att bistå med ett hundraprocentigt totalansvar för hela värmepumpsinstallationen inräknat borrning, grävning, finjustering, demontering och elinstallationer. Vår expertis är nöjd service, professionellt underhåll, bemötande och rådgivning. Vilken typ av värmepump som är passar dig bäst jord- och bergvärmepumpar, luft/vatten värmepumpar, luft/luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar med komfortkyla samt aktiv och passiv kyla beror på husets tillstånd, förutsättningar, planlösningar och behov.

Energikällor
Thermia värmepumparna till exempel fastighetsvärmepumpen är behjälplig med att ta tillvara på de bästa energikällorna man över huvud taget kan tänka sig; luft, vatten, berg- och jordvärme, Thermia värmepumpen som med pålitlig, kraftfull och aktuell teknik levererar komfortvärme och komfortsvalka när du som bäst behöver den. 

Jordvärmepumpar, bergvärmepumpar, luftvärmepumpar och fastighetsvärmepumpar

Thermias teknologi bygger på manövrering av ett värmeenergitillskott nere vid källan där solenergin lagras i till exempel ytjord (jordvärme), frånluft, berggrund (bergvärme) och vattendrag. Beroende på vart värmepumpen utvinner värmeenergin, vilken källa värmepumpen använder så går värmepumparna under flera kategorier; jordvärmepump, bergvärmepump, fastighetsvärmepump och luftvärmepump där underkategorierna luft/luft värmepump och luft/vatten värmepump inkluderas. Då Thermia bergvärmepumpen hämtar värmeenergi ifrån källan berggrund, utvinner jordvärmepumpen sin värmeenergi genom slangar som är nedgrävda i jordens ytskikt, så kallad jordvärme. För större fastigheter eller villor rekommenderas jord- samt bergvärmepumpar, mindre hus luftvärmepumparna - luft/vatten värmepumpen (som levererar varmvatten) eller luftvärmepumpen (som inte levererar varmvatten) där källan är luften som hela tiden återvinns om och om igen, renat genom luftfilter och EC-fläkt.

Värmepumpinstallationer

För installation av en Thermia bergvärmepump krävs ett borrhål ner på cirka 200 m, ett ytterst minimalt, skonsamt ingrepp där storleken på tomtytan inte är så betydelsefull som för jordvärme där tomtytan bör ligga omkring 250 - 400 kvadratmeter för att de långa slangarna ska få plats, placerade i jordens ytskickt. Skulle man trots allt ha en liten trädgårdsyta på omkring 40 kvadratmeter, kan man till en normalstor villa försedd med mekanisk frånluftssystem ansluta en kompaktkollektor för jordvärme. En installation av luftvärmepump är ett enkelt uppdrag där delar beroende på modell monteras utomhus och inomhus. Delarna till luft/luft värmepumpen och luft/vatten värmepumpen smälter lätt in i övrig miljö.

Thermia Trygghetsförsäkring

Då värmepumparna är byggda av modern och väl beprövad teknik kan Thermia värmepumparna likt all annan teknik behövas servas, underhållas och repareras. Våra tekniker från Vollsjö/Södra Sandby (verkar kring Lund, Malmö, Kävlinge, Dalby, Staffanstorp, Veberöd, Sjöbo och Blentarp och Sjöbo) ger dig som privatperson, fastighetsägare, myndighet eller företagare en optimal helhetslösning på vad som är bäst för dig och din verksamhet. Kanske behövs värmepumpen bytas ut. Har du en gång köpt en Thermia värmepump av oss på Roland Johanssons Rörservice AB är du kvalitetssäkrad och trygghetsförsäkrad genom försäkringen Thermia Trygg. Det gör att du alltid kan känna dig rejält trygg med att alltid få den hjälp du har rätt till.

Läs mer om Thermia Trygg här.

Våra öppettider

Mån - fre 07.00-16.00
Lör, sön stängt
Övriga tider, ring!

Jag vill bli kontaktad!